Bruksregler

Terminologi:

Eier – enhet som yter tjenesten, dvs. gir tilgang til nettstedet på følgende adresse ufaktura.no. Nettstedets eier er også dets administrator.
Bruker – juridisk eller fysisk person over myndighetsalder med full rettslig handleevne, som representerer et firma og opptrer på firmaets vegne.
Nettsted – tjeneste tilgjengelig på følgende adresse ufaktura.no

Bruksvilkår og ansvarsregler:

  1. Brukeren er forpliktet til å bli kjent med bruksregler før brukeren begynner å benytte seg av nettstedets ressurser.
  2. Brukeren får tilgang til tjenesten via internett.
  3. Brukeren bør ha kun én brukerkonto og er ansvarlig for å ikke avsløre tilgangspassordet for sin konto til tredjeparter. Nettstedets administrator har ikke ansvaret for tredjeparters pålogging og tilgang til brukerens opplysninger som brukeren er skyldig for.
  4. Hver bruker har rett til innsyn i sine opplysninger.
  5. I forbindelse med drift av nettstedet blir personopplysningene gitt ved registrering obligatorisk behandlet. Nettstedet samler også opplysningene om andre enheter, som blir lagt til av nettstedets brukere.
  6. Brukeren samtykker til å motta tilbud og alle typer informasjon sendt av nettstedet.
  7. Brukeren samtykker til bruk av personopplysningene gitt ved registrering i forbindelse med drift av nettstedet (kan også brukes av inkassobyråer) og til markedsføringsformål.
  8. Alle kommentarer, reklamasjoner og forslag kan sendes via e-postadresse angitt i „Kontakt”-seksjonen.
  9. Brukeren er forpliktet til å betale fakturaer som vises i „Oppgjør”-fanen hver måned. Hvis ikke, kan brukerens konto bli blokkert og kravet inndrevet ved hjelp av et inkassobyrå.
  10. Fra mai 2014 skal fakturaene komme med et KID-nummer som må oppgis ved betaling. Det skal legges til et gebyr på 10 NOK for betjening av KID på oppgjørsfaktura.

Selv om vi gjør vår beste for at alle nettstedets funksjoner fungerer feilfritt og i samsvar med gjeldende lover, administratoren gir ikke garanti for programmets fungering. Før fakturaen skrives ut og leveres til andre enheter må brukeren kontrollere at opplysningene på fakturaen, særlig beløp, er korrekte. Kun brukeren er ansvarlig for at opplysningene på fakturaen er korrekte. Bruksreglene kan endres på til enhver tid. Brukeren er forpliktet til løpende overvåking av endringer.

Ved å registrere deg i systemet (opprette en brukerkonto) og benytte deg av andre systemets funksjoner godtar du nettstedets bruksregler.

 

Juridisk merknad

Nettstedets innhold eies av produsenten og er beskyttet av loven. Nettstedets eier er ikke ansvarlig for evt. feil, mangelfulle eller uoppdaterte opplysninger. Nettstedets eier er ikke ansvarlig for eventuelle tap som nettstedets brukere eller tredjeparter pådrar seg ved å benytte nettstedets ressurser. Brukeren bærer alt risiko forbundet med bruk av nettstedet.